Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

λογοτεχνία α', προτεινόμενα ποιήματα και εργασία σε ομάδες

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟ

Έχει προηγηθεί η προσέγγιση του παρνασσισμού, πχ μέσα από τη "Λήθη'' του Μαβίλη.

Η πρόταση που ακολουθεί εκκινεί από την «Αγορά» του Παλαμά ως ποίημα ενδεικτικό του συνδυασμού παρνασσιστικών και συμβολιστικών στοιχείων με στόχο να εξακριβωθεί το πέρασμα από το ένα είδος ποίησης στο άλλο και η σταδιακή εμφάνιση του μοντερνισμού.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ:
«Αγορά», Παλαμά
«Το πανηγύρι στα σπάρτα», Παλαμά
«Οι μοιραίοι», Βάρναλη
«Πρέβεζα», Καρυωτάκη

Κοινή θεματική
η υπαρξιακή αγωνία, η διάσταση/σύνθεση επιθυμιών-πραγματικότητας, 
ατομικής βούλησης και εξωτερικών συνθηκών, ατόμου-κοινωνίας..

Οι μαθητές ανατρέχουν για στοιχεία συμβολισμού και μοντερνισμού στα λήμματα του «Λεξικού λογοτεχνικών όρων». Στοιχεία βιο-εργογραφίας των ποιητών δίνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας[μόνο όσα χρειάζονται για να φωτίσουν καλύτερα τα ποιήματα]

ΟΜΑΔΑ Α’
«Αγορά», του Κ. Παλαμά [σελ.422] - «Οι μοιραίοι» του Κ. Βάρναλη[σελ.479]
1. Εντοπίστε στοιχεία συμβολισμού στο ποίημα «Οι μοιραίοι»
2.Απαντήστε  στην ερώτηση 4. της σελ. 423 και στην ερώτηση 5. της σελ. 480

ΟΜΑΔΑ Β’
«Αγορά», του Κ. Παλαμά [σελ.422] - «Οι μοιραίοι» του Κ. Βάρναλη[σελ.479]
1. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο στο περιεχόμενο των δύο ποιημάτων;
2. Ποιο είναι πιο μοντέρνο ποίημα και γιατί;
3. Οι «μοιραίοι» του Βάρναλη στις 2 τελευταίες στροφές αναζητούν τις αιτίες της δυστυχίας τους αλλά δεν καταλήγουν κάπου με σιγουριά και ξαναγυρνούν στο ποτό σκυφτοί. Ο ποιητής τους δικαιολογεί;

ΟΜΑΔΑ Γ’
«Το πανηγύρι στα σπάρτα», του Κ. Παλαμά [σελ. 411]
1. Απαντήστε συνδυαστικά στην ερώτηση 1. και 4. της σελ 412.
2. Εντοπίστε στοιχεία συμβολισμού και στοιχεία μοντέρνα/ρεαλιστικά στο ποίημα. Ποια κυριαρχούν;

ΟΜΑΔΑ Δ’
«Το πανηγύρι στα σπάρτα», του Κ. Παλαμά [σελ. 411] - « Οι μοιραίοι» του Κ. Βάρναλη [σελ. 479]
1. Tι συμβολίζει το τοπίο με τα σπάρτα για τον ποιητή;
Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε κι αυτόν «μοιραίο», όπως τους ήρωες του δεύτερου ποιήματος;
Εντοπίστε ομοιότητες και διαφορές στο περιεχόμενο των ποιημάτων.
2. Καταγράψτε στο πρώτο ποίημα : δύο εικόνες, μία μεταφορά και μία παρομοίωση και σχολιάστε τες σύντομα.

ΟΜΑΔΑ Ε’
«Αγορά», Κ. Παλαμά[σελ.422] -«Πρέβεζα», του Κ. Καρυωτάκη [δίνεται σε φωτοτυπία]
1. Εντοπίστε πρώτα τα κοινά θεματικά τους στοιχεία κι έπειτα τις διαφορές τους.
2. Παρατηρήστε τις εικόνες και το λεξιλόγιο των δύο ποιημάτων. Με βάση τις παρατηρήσεις σας, ποιο από τα δύο είναι πιο μοντέρνο και γιατί;

ΟΜΑΔΑ ΣΤ’
«Οι μοιραίοι» του Κ. Βάρναλη[σελ.479]- «Πρέβεζα», του Κ. Καρυωτάκη[ φωτοτυπία]
1. Πόσο «μοιραίοι» είναι οι ανθρώπινοι τύποι που παρατηρεί ο Καρυωτάκης; Ποιες οι διαφορές τους από τους μοιραίους του Βάρναλη;
2. Ποια είναι η στάση του κάθε ποιητή απέναντι στα πρόσωπα που παρουσιάζει;
 Πχ είναι αποστασιοποιημένος, συμπάσχει μαζί τους, τους κατανοεί, τους δικαιολογεί, τους λυπάται κλπ

Προσέξτε και το πρόσωπο των ρημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου