Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Για ένα παιδί που (δεν) κοιμάται

 

Φύλλο εργασίας (ανάλυση και ασκήσεις): ΕΔΩ


Δημιουργικές εργασίες*ΕΔΩ

*προτάσεις για συγγραφή ημερολογίου, νανουρίσματος ή ποιήματος,

αξιοποίηση ταινιών και φωτογραφιών,σχεδιασμός αφίσας

(μέρος του υλικού έχει αντληθεί από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων:

Εκπαιδευτικό προγραμμα "Δημοκρατία και εκπαίδευση": ΕΔΩ  )