Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Φιλοσοφία: ερωτήσεις τράπεζας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.
Ενότητα 1η
1.Να αναδιατυπώσετε σύντομα τις βασικές θέσεις του αρχαίου σκεπτικισμού(61).
2.Πώς συνδέεται ο αρχαίος σκεπτικισμός με την επιδίωξη της «αταραξίας»(61);
3.Να αναδιατυπώσετε το κεντρικό σκεπτικιστικό επιχείρημα του Ντεκάρτ(62-63).
4.Να αναδιατυπώσετε τα επιχειρήματα με βάση τα οποία ο Ντεκάρτ αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού(63).
5.Να αναπτύξετε με συντομία το φιλοσοφικό περιεχόμενο της πρότασης του Ντεκάρτ «cogito, ergo sum» (=σκέφτομαι, [άρα] υπάρχω), με αναφορά και στη χρήση του συμπερασματικού ergo (=άρα)[σ. 63 και 80).
6.Να εξηγήσετε γιατί, σύμφωνα με ορισμένους φιλοσόφους, η απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού καταρρίπτει τον μεθοδολογικό σκεπτικισμό του Ντεκάρτ (63).
7.Ο σκεπτικισμός του Ντεκάρτ χαρακτηρίζεται με τα επίθετα «ακραίος» και «μεθοδολογικός». Να αιτιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς (62-63).
Ενότητα 2η
1.Να καταγράψετε τα βασικά επιχειρήματα των ορθολογιστών σχετικά με την πηγή της γνώσης (79).
2.Πώς απαντούν οι εμπειριστές στον ισχυρισμό των ορθολογιστών ότι η γνώση μας για τον κόσμο πηγάζει από τον νου;(81)
3.Ποια είναι η προσθήκη του Λοκ στην εμπειριστική συλλογιστική;(82)
4.Τι θα σας απαντούσε ο Χιουμ αν τον διαβεβαιώνατε ότι ο ήλιος αύριο θα ανατείλει οπωσδήποτε; (83)
5.Να δικαιολογήσετε τον χαρακτηρισμό της προσέγγισης του Καντ στο ζήτημα της πηγής της γνώσης ως συνθετικής.(84)
6.Με ποιον τρόπο ο Καντ υπερβαίνει το εμπόδιο της παθητικής αιτιολόγησης στη διαδικασία της μετατροπής μιας πεποίθησης σε γνώση; (84)

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ενότητα 1η:
σκεπτικισμός(σελ 60), αταραξία ψυχής, (61), ισοσθένεια λόγων (61),«τρόποι» (Αρχαίοι Σκεπτικιστές)[61].
Ενότητα 2η:

ορθολογισμός(ρασιοναλισμός) [79], προ-εμπειρική γνώση [79], εναργείς ιδέες (Ντεκάρτ) [80], έμφυτες ιδέες (Ντεκάρτ) [80], εμπειρισμός [81], στοιχειώδεις πεποιθήσεις ή ιδέες (81), θεμελιώδης και πρωταρχική γνώση (81), εσωτερική αίσθηση–αναστοχασμός (Λοκ) [82], «άγραφος χάρτης» (Λοκ) [82], εποπτείες (Καντ) [84], εγγενείς μορφές εποπτείας (Καντ)[84], φαινόμενα (Καντ)[84], πράγματα καθεαυτά (Καντ) [84],   υπερβατολογική γνώση [85], κατηγορίες (Καντ)[85] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου