Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: εκπαιδευτικό παιχνίδι


"ταξίδι φυγής"  

«Το παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής» σχεδιάστηκε από την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο.

Απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 13 µέχρι 16 ετών.

 Μέσω του παιχνιδιού και του συµπληρωµατικού υλικού µπορεί να συζητηθεί το θέµα «Πρόσφυγες και Άσυλο» στην τάξη.

 Παίζοντας το παιχνίδι «Ταξίδι Φυγής», οι µαθητές µπορούν να ταυτιστούν µε τον πρωταγωνιστή του παιγνιδιού, ένα νεαρό πρόσφυγα ο οποίος αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του και αντιµετωπίζει µία σειρά από δυσκολίες και διλήµµατα τόσο κατά τη διάρκεια της φυγής όσο και κατά την άφιξή του στη χώρα ασύλου.

Με αυτό το βιωµατικό τρόπο, ο µαθητής ενηµερώνεται και ευαισθητοποιείται για το τι σηµαίνει να είσαι πρόσφυγας. 

 Στο ∆ίκτυο ∆εδοµένων – όπου θα βρείτε επιπρόσθετα κείµενα, πραγµατικές ιστορίες προσφύγων, ταινίες µικρού µήκους - οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το δίκαιο ασύλου και για την καθηµερινή ζωή των προσφύγων. 
 Στόχος του οδηγού είναι να βοηθήσει τους δάσκαλους  να σχεδιάσουν µαθήµατα για τις τάξεις τους.Περιέχει εισηγήσεις για διεξαγωγή αποστολών και συζητήσεων, καθώς επίσης για ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων [role play] στην τάξη. »    [από τον «Οδηγό για δασκάλους»]

για να "ταξιδέψεις'', μπες ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου